Klinika Mody

Klinika Mody przy pracy na sesji zdjęciowej
Magda Potok i Małgorzata Godoń-Wojtasik